top of page
home.jpg

Muurrouwzwever

Muurrouwzwever (Anthrax anthrax) is een vliegensoort uit de familie van de wolzwevers (Bombyliidae).

Opvallende soort met verdonkerde vleugels, compleet zwart lichaam alleen bij verse exemplaren, helderwitte vlekjes, zitten op muren met vleugels half gespreid als een deltavlieger. Parasiteert op metselbijen en metselwespen, die in gaatjes in muren, houten palen en schuttingen nestelen. Vrouwtje deponeert eitje in nest van bijen en wespen voordat het nest afgesloten wordt. Larve van muurrouwzwever voedt zich met larve van gastheer.
Muurrouwzwever is een typische zomersoort en juni is de periode waarin ze tevoorschijn komen uit nesten van vorig jaar. Bij het zien van vers uitgekomen, en dus nog niet uitgekleurd exemplaar, levert een korte zoektocht meestal de oude poppenhuid op die nog een klein stukje uit de nestingang steekt.
De muurrouwzwever is een van de 20 soorten wolzwevers die in België voorkomen.
De soort wordt opvallend vaak in steden waargenomen, met name op zonbeschenen muren en schuttingen. Deze soort wordt ook in Nederland waargenomen.

bottom of page