top of page
BACK_1200.JPG
BACK_1200.JPG
home.jpg

Meerkoet

Meerkoet (Fulica atra) uit rallen-koeten-waterhoentjes (Rallidae).

Lengte 32-42 cm, gewicht 585-1100 gr. Veren zwart, snavel en voorhoofdsschild wit en ogen rood. Grote blauwgroene poten met gespreide zwemlobben. Beide geslachten hetzelfde uiterlijk.
Duikt veel, op zoek naar waterplanten, vliegt niet graag, rent liever over water. Bij migratie kan hij grote afstanden afleggen.
Omnivoor met waterplanten, weekdiertjes en waterinsecten.
Nest aan waterkant gebouwd van riet, waterplanten en afval.
Legsel 5-10 grijswitte tot zandkleurige eieren met bruinzwarte vlekjes en puntjes. Broedtijd 21-25 dagen. Overleeft slechts een enkel jong of zelfs geen dan doen de ouders een volgende poging, 2 tot 3 pogingen per seizoen.
Algemene broedvogel in België en Nederland.,
Buiten broedtijd komen er grote groepen doortrekkers en wintergasten voor.

bottom of page