top of page
home.jpg

Papyrusriet

Papyrusriet (Cyperus papyrus) of papyrusplant is een moerasplant uit tropisch en subtropisch Afrika. De soort behoort tot de cypergrassenfamilie.

De plant vormt lange driehoekige stengels waaruit in de top waaiervormig lange draadvormige bladeren ontspringen.
Papyrusriet is nu bijna verdwenen uit de Nijldelta in Egypte.
In de moerassen van Soedan en overig tropisch Afrika tiert de plant nog steeds welig en wordt als onkruid beschouwd dat de vaargeulen en irrigatiekanalen verstopt.
Dit komt doordat de plant grote vlechtwerken van drijvende plantenmassa's vormt.
Ze kan daar gemakkelijk tot 4-5 m hoog worden met armdikke driekantige stengels.
In de Okavangodelta in Botswana groeit een areaal papyrus en ook in Oeganda is een moeras van 6500 km² bijna uitsluitend begroeid met papyrusriet.
In Europa komt de plant alleen in het wild voor op Sicilië op enkele beschutte plaatsen.
Bij Syracuse is een bekende groeiplaats de beschermde moerasdelta bij de haven.

bottom of page