top of page
home.jpg

Helm(gras)

Helm, ook Helmgras (Calamagrostis arenaria) hoge grassoort, die wijd verspreid voorkomt langs de kusten van West-Europa.

We vinden de soort vrijwel alleen in wat we wel de zeereep, dat wil zeggen de eerste duinenrijen, noemen.
De plant is te herkennen aan zijn wat grijze uiterlijk, de aanwezigheid van forse rhizomen, dat zijn wortelstokken, en de grote strokleurige aarpluim met dicht geplaatste eenbloemige aartjes.
Aan de basis van iedere bloem, onder aan de kroonkafjes, vinden we een sterke beharing. Je kunt deze te zien krijgen door een aartje te openen en de bloem uit de kelkkafjes te halen. Verder vallen de brede, wat opgeblazen, bladscheden met het zeer lange tongetje op.

bottom of page