top of page
home.jpg

Heermoes

Heermoes (Equisetum arvense) plant uit paardenstaartenfamilie (Equisetaceae).

Max 40 cm, in voorjaar bladgroenloze stengels met sporenaren op de top. De infertiele stengels verschijnen daarna ongeveer 2 weken later wanneer de fertiele stengels aan het verdorren zijn. De infertiele stengels hebben een holte die kleiner is dan de een derde van de doorsnede van de stengel. De zijtakken staan in kransen rondom de stengel, die ter plaatse voorzien is van een stengelschede met 6-12 tanden.
De plant verspreidt zich via sporen die uitgroeien tot een prothallium of voorkiem, maakt ook veel wortelstokken die diep de grond in gaan en horizontale vertakkingen vormen.
De prothallia kunnen alleen kiemen in open, vochtige en matig voedselrijke grond. Maar de plant kan zich goed handhaven in andere milieus.
Heermoes kan zijn groeiplaats domineren. Heermoes is voor bepaalde planten giftig.
Ook kan heermoes giftig zijn voor paarden, waarbij de mate van giftigheid afhangt van de soort. Lidrus (Equisetum palustre) (die in moerassen en natte gebieden groeit) bereikt al bij kleine hoeveelheden de drempelwaarde.

bottom of page