top of page
home.jpg

Grote lisdodde

Grote lisdodde (Typha latifolia) is een plant uit de lisdoddefamilie (Typhaceae).

Tot ruim 2 m hoge plant van voedselrijke oevers met lange grote bladeren, en een karakteristieke bruine 'sigaar' aan het uiteinde van zijn stengels. De plant bloeit in juni en juli met de mannelijke aar meestal direct boven de vrouwelijke lichtbruine aar, waaraan de bloemen zitten. Bij rijpheid zijn de vrouwelijke aren zwartachtig bruin; de sigaren.
Bij kleine lisdodde (Typha angustifolia) zijn rijpe sigaren geelachtig tot groenachtig van kleur.
De grote lisdodde is een zeer algemene plant en komt voor aan waterkanten in zeer voedselrijke omstandigheden en in zure, voedselrijk wordende vennen en plassen. De plant komt niet voor aan grote open wateren.
De grote lisdodde staat niet op de lijst van wettelijk beschermde planten in Nederland of de lijst van wettelijk beschermde planten in België.

bottom of page