top of page
home.jpg

Zuidelijke groene schildwants

Zuidelijke groene schildwants (Nezara viridula) uit de familie van de schildwantsen (Pentatomidae).

Dit insect heeft een schildvormig, rimpelig groen lichaam met een kleine kop met antennen. Het scutellum is groot met drie lichte randvlekken. Een aantal verschillende verschijningsvormen kunnen worden onderscheiden, ze hebben echter allemaal deze 3 vlekken. Mannetjes lichaamslengte +/- 12 mm; vrouwtjes worden iets groter, lichaam is helder groen en schildvormig, ogen meestal rood, maar kunnen ook zwart zijn. In de winter kleurt de wants bruin. De wantsen zien er na elke vervelling weer anders uit, er zijn vijf gedaantewisselingen (instar). Hoewel waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit Ethiopië, kan het dier nu over de hele wereld aangetroffen worden. Vanwege de voorkeur voor bepaalde soorten peulvruchten zoals bonen en sojabonen, is het een economisch belangrijke plaag voor dergelijke gewassen. Deze soort komt algemeen voor in tropische, subtropische en warm-gematigde gebieden, waar het dier een plaag vormt op meer dan 100 groentesoorten. In Nederland en België is de wants zeldzaam. De soort kan niet overleven in gebieden waar de gemiddelde wintertemperatuur lager is dan 5 °C.

bottom of page