top of page
home.jpg

Watersnip

Watersnip (Gallinago gallinago) is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen (Scolopacidae).

Lengte 23-28 cm, roodbruine snavel lang in verhouding tot kop. . Het verenkleed is bruin gestreept met een witte onderzijde en donker gestreepte flanken. Verder heeft de vogel een gestreepte kop en korte grijsgroene poten.
Nest van de watersnip bestaat uit een diep kuiltje gevuld met grashalmen en losse bladeren. Legsel 3-5 matte, peervormige eieren, grijsgroen, olijfgroen of geelgroen.
Het voedsel bestaat uit insecten, waterkevers, wormen, slakken en zaden van waterplanten. De watersnip zoekt zijn voedsel vooral in ondiep water en modderige poelen. Hij loopt langzaam het water op en neer met zijn snavel heen en weer wiegend op zoek naar wormen en andere grondinsecten.
In Nederland en Vlaanderen zijn watersnippen het gehele jaar aan te treffen. De vogel is schaars als broedvogel van natte weilanden.

bottom of page