top of page
home.jpg

Grutto

Grutto (Limosa limosa) strandlopers en snippen (Scolopacidae) van de orde steltloperachtigen (Charadriiformes).

Zomers heeft mannetje oranjebruine kop, nek en borst, lange rechte snavel aan kopzijde oranje, flanken en buik zijn gevlekt. In vlucht witte strepen boven en onder de vleugels.
Lengte 36-44 cm, spanwijdte 62-70 cm, gewicht 280-500 gr.
Levensduur 10-15 jaar, met uitschieters tot wel 29 jaar.
De broedtijd eind maart tot juni, 24-25 dagen, legsel 4 eieren.
Nesten worden vooral gemaakt op grasland, in een ondiep kuiltje.
Broedt vrijwel alleen in Nederland, staat gevoelig op Nederlandse rode Lijst.
Vlaanderen telt 900 à 1100 broedparen.
De grutto is een trekvogel die eind februari, begin maart binnen begint te komen.
In juli zijn de meeste alweer vertrokken. Grutto's overwinteren in West-Afrika, waar hij in grote groepen verblijft bij riviermondingen met modderoevers.

bottom of page