top of page
PAG 1.jpg
home.jpg

Slankpootvliegen

Slankpootvliegen (Dolichopodidae) zijn een familie uit de onderorde van vliegen.
Wereldwijd zijn er ongeveer 7500 soorten bekend.

Het zijn kleine tot middelgrote vliegen met een lichaamslengte van 1,5 tot 7,5 millimeter.
Slankpootvliegen zijn heel abundant in allerlei vochtige biotopen. Van de 260 soorten die tot nu toe in Vlaanderen werden aangetroffen, zijn 154 soorten [60 %] gekend van de kuststreek. Hiervan zijn drie soorten reeds uitgestorven en is een 70-tal soorten ofwel zeldzaam ofwel opgenomen in de rode lijst van slankpootvliegen van Vlaanderen. In de duinen is de rijkste fauna te vinden in vochtige habitats zoals duinpannen en mature duinstruwelen. In de zeereep en in duingraslanden daarentegen komen slechts weinig soorten voor. Ongeveer 13% van de typische duinsoorten is opgenomen in de hogergenoemde rode lijst. Ook schorren herbergen een heel soortenrijke en specifieke slankpootvliegenfauna met maar liefst 43% rode lijst-soorten.

bottom of page