top of page
PAG 1.jpg
home.jpg

Gevlekte mierenleeuw

Gevlekte mierenleeuw (Euroleon nostras) is een insect uit de familie mierenleeuwen (Myrmeleontidae). Deze soort wordt steeds vaker gewone mierenleeuw genoemd.

Het is een van de twee soorten mierenleeuwen die in België en Nederland voorkomen waarvan de larven veel op elkaar lijken. Het volwassen insect is gemakkelijk van een volwassen zwartkopmierenleeuw te onderscheiden aan de vlekken op de vleugels, die bij de zwartkopmierenleeuw ontbreken. De levenswijze van beide soorten is gelijk; de larve is een geduchte jager die op mieren en andere kleine insecten loert vanuit een zelfgegraven valkuil. Het volwassen insect heeft veel weg van een waterjuffer maar is hiervan de onderscheiden aan de verdikte, bij het uiteinde naar de zijkant gebogen antennes.
De gevlekte mierenleeuw blijft met een spanwijdte of vlucht van 50 tot 66 millimeter kleiner dan de zwartkopmierenleeuw.

bottom of page