top of page
home.jpg

Ringmus

Ringmus (Passer montanus) zangvogel uit familie mussen.

Ringmus +/- 14 cm groot, iets kleiner dan huismus, mannetje en vrouwtje hebben kastanjebruine kruin, zwarte wangvlek en witte halsring. De bovenzijde is bruin met zwarte strepen en de onderzijde lichtgrijs.
Voedsel: zaden, graan, insecten en larven. Legsel 3-6 fijn gevlekte, witte, glanzende eieren, broedt 2-4 maal per jaar.
De ringmus is een broedvogel, nestelt in holten van bomen nabij boerderijen, parken, akkers en weilanden.
Merendeel is standvogel, sommigen zwerven in winter, anderen komen hier overwinteren uit Noord- en Oost-Europa.
De ringmus is in 2004 als gevoelig op de Nederlandse Rode Lijst gezet, aantal ringmussen neemt af door intensieve akkerbouw.
In Vlaanderen sinds 2014 op Rode Lijst als achteruitgaand, sinds 2017 als ernstig bedreigd.

bottom of page