top of page
home.jpg

Heggenmus

Heggenmus (Prunella modularis) heggenmussen (Prunellidae).

Lengte 14 cm. Rugstrepen lopen door tot op kop, duidelijke donkerbruine strepen op zijkant, roodbruine poten. Heggenmussen worden zelden of nooit in groepjes gezien.
Mannetje en vrouwtje dragen hetzelfde verenkleed.
Hij heeft hoge heldere vrij stereotiepe zang, minder in de zomer.
Verplaatsen zich laag bij grond onder struiken en heggen, op paadjes en zelfs in lanen van parken op zoek naar voedsel.
De heggenmus is een insecteneter.
Legsel: 3-6 blauwachtige eieren, worden 2 weken bebroed.
Twee weken later verlaten de jongen het nest.
Als dominant mannetje meer vrouwtjes paart, is ondergeschikt mannetje in de buurt, kan die ook paren, dan helpt hij bij voeren.
Heggenmussen in Noord-Europa trekken in winter naar zuiden en westen.
In België en Nederland zijn ze standvogels.

bottom of page