top of page
home.jpg

Vaste lupine

Vaste lupine (Lupinus polyphyllus) vaste plant uit vlinderbloemenfamilie (Leguminosae).

Komt in Europa voor als exoot op vrij droge grond in straatbossages, ruige bermen, langs spoorwegen, bosranden en open bosplekken, wordt 60- 50 cm hoog, die rizomen vormt voor opslag van reservestof voor de overwintering. Afwisselend staande bladeren zijn handvormig en hebben 9-17 spits-lancet-
vormige, 7-15 cm lange en 1-3 cm brede blaadjes. Steunblaadjes zijn met bladsteel vergroeid.
Bloeit van eind mei tot begin augustus met tweeslachtige, zygomorfe bloemen, die met 50 - 80 bloemen in kransen op een 50 cm lange trosvormige bloeiwijze staan. De wilde vorm heeft blauwe, soms witte bloemen. De bestuiving gebeurt onder andere door hommels.
De vrucht is een aanliggend ijl behaarde, afgeplatte, gekromde, 2,5-6 cm lange peul met vier tot twaalf zaden. De ronde zaden zijn grijs met donkere vlekken en 3-5 mm lang.
De vaste lupine wordt als groenbemester gebruikt. Lupinen wortelen bovendien erg diep, waardoor de ondergrond makkelijker toegankelijk wordt voor een volggewas.

bottom of page