top of page
home.jpg

Grasklokje

Grasklokje (Campanula rotundifolia) is een vaste plant uit de klokjesfamilie (Campanulaceae).

10-50 cm hoog. Bloemkroon meestal blauw, soms wit, klokvorm, 5 lobben, 1-2 cm lang en knikt. Kelkslippen zijn priemvormig. Stengelbladen lijn-lancetvormig en bladrand is ongetand. De bloemen staan in een pluim. De rozetbladeren zijn rond van vorm en hebben een hartvormige voet. De bladrand is gekarteld.
Komt voor in koude en gematigde streken van noordelijk halfrond. In de Benelux groeit de soort op goeddoorlatende grond. Zo komt de plant voor op zandgrond, krijthellingen en ook op stenige plaatsen, taludbeddingen van spoorwegen en in rotsspleten. De plant staat veelal in graslanden zolang deze niet te veel worden bemest en het gras niet te hoog wordt. In Nederland komt de plant vooral voor op zandgronden, in België is de soort algemeen.
Het grasklokje gaat zowel in Nederland als België in aantal achteruit. Vermoedelijk ligt de oorzaak in de sterke bemestingsdruk waardoor concurrerende grassen bevoordeeld worden.

bottom of page