top of page
home.jpg

Ereprijs spec.

Ereprijs spec (Veronica spec) uit groot geslacht van planten, wordt thans gerekend tot de weegbreefamilie (Plantaginaceae), er zijn wereldwijd 500 soorten ereprijs.

Er zijn overblijvende kruiden maar ook eenjarige, bij veel soorten staan de bloemen in trossen, er zijn soorten waarbij de bloemen afzonderlijk in de bladoksels staan.
De bloembouw heeft bij de verschillende ereprijssoorten veel overeenkomsten: de bloemkroon heeft een korte kroonbuis en een zoom, die vrijwel vlak is en uit vier kroonslippen bestaat, waarvan de onderste de kleinste is terwijl de drie andere ongeveer even groot zijn. De bloemkleur is meestal blauw, vaak met een witachtige zweem, maar daarnaast zijn er ook een aantal witbloemige soorten. Er zijn twee meeldraden aanwezig. De bloemkroon valt na de bloei af, waarna de kelkbladen achterblijven en tegen de vrucht aan gaan liggen. Vorm van vrucht en kelkbladen zijn kenmerkend bij de determinatie.

bottom of page