top of page
home.jpg

Dolle kervel

Dolle kervel (Chaerophyllum temulum) 2-jarige uit schermbloemenfamilie (Apiaceae).

Kan +/- 30-140 cm hoog worden. Stengel is rechtopstaand, gevuld, paarsrood gevlekt en heeft vrij lange, rechtopstaande, witte haren, die voor een deel afstaan.
Bladeren zijn donkergroen en worden later soms paars verkleurend, 2-3voudig geveerd en deelblaadjes zijn eirond tot langwerpig, stomp en getand. De bladscheden zijn gewimperd.
Bloeit van mei tot en met juli, witte bloemen zijn ongeveer 2 mm groot en vormen samengestelde schermen met vijf tot twaalf stralen. Meestal is er geen omwindsel. Wel zijn er gewimperde omwindseltjes. Als bloemen nog in de knop zitten hangen ze. De kroonbladeren zijn niet behaard.
Giftige paarsachtige splitvrucht 4-7 mm lang en 1 mm breed.
Dolle kervel heeft het eerste deel van zijn naam te danken aan het feit dat koeien die er veel van eten zich gaan gedragen alsof ze dronken zijn. De dolle kervel is dan ook (licht)giftig. Het tweede deel verwijst naar de uiterlijke gelijkenis die de plant door zijn geveerde bladeren vertoont met echte kervel. De beide plantensoorten zijn niet direct verwant. Algemeen in België en Zuid-Nederland.

bottom of page