top of page
home.jpg

Gewoon sneeuwklokje

Gewoon sneeuwklokje (Galanthus nivalis) bolgewas uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae).

Gewone sneeuwklokjes kunnen tot 20 cm hoog worden; de bollen zijn 1,5 tot 2,5 cm. groot.
Sneeuwklokjes bloeien in februari en maart, soms in april. De planten zijn tweeslachtig (een bloem heeft zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Elke bloeistengel draagt vroeg in het voorjaar één knikkende bloem. De bloem van het gewoon sneeuwklokje heeft zes bloemdekbladeren. De buitenste drie bloembladen zijn wit, langwerpig en 1,4-1,8 cm lang. De binnenste drie zijn half zo lang, omgekeerd hartvormig-eirond, uitgerand en met een groene vlek aan de top. Aan de binnenkant ziet men groene hoogtestrepen. De stijl is priemvormig met een niet gedeelde stempel.
Gewoon sneeuwklokje is een vaste plant, die zich vooral voortplant door bolletjes.
De plant bloeit vroeg in het voorjaar - in februari of maart.
Licht beschaduwde of soms zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot iets kalkhoudende, humeuze grond (klei, leem, zavel, laagveen en zand).

bottom of page