top of page
home.jpg

Koebraam

Koebraam (Rubus ulmifolius) een wilde doornloze braam.

De loten zijn scherpkantig, gegroefd, berijpt. De bladen zijn 5-tallig, de ondervlakken met dicht aangedrukt, blijvend stervilt.
De bloeiwijze is verlengd, dicht. De meeldraden staan hoger dan de stijlen.
Bij ons zal wel alleen de ondersoort R. rusticanus E. mercier gevonden zijn, waarbij de loten meest blauw berijpt en in het onderste deel afstaand behaard zijn en lancetvormige stekels dragen. De bladen zijn voetvormig of handvormig 5-tallig, de blaadjes met dicht aanliggend, dicht stervilt voorzien.
De bloeiwijze is smal pluimvormig. De assen hebben krachtige stekels en zijn aangedrukt witviltig, bloeitijd juli en augustus.
Deze ondersoort komt voor aan bosranden en wegbermen, muren en heggen, in Vlaanderen, Zuid-Nederland en de streek rond Aken.

bottom of page