top of page
home.jpg

Blaasvaren

Blaasvaren (Cystopteris fragilis) is een varen uit de familie Cystopteridaceae.

De blaasvaren dankt zijn naam aan de blaasvormige dekvliesjes waarmee de onrijpe sporenhoopjes bedekt zijn. De bladen overwinteren niet, staan in bundel bij elkaar, max 40 cm lang, steel korter dan de bladschijf, groen tot lichtbruin, dun en breekbaar. Het blad is lichtgroen, langgerekt driehoekig tot ovaal en drievoudig gedeeld. De deelblaadjes zijn fijn en kort. De onderste deelblaadjes zijn meestal iets korter dan de daarboven gelegen deelblaadjes. Sporendoosjes liggen in losse ronde tot ovale hoopjes langs de nerven aan de onderzijde van het blad. De sporen zijn rijp van juni tot september. Jonge sporenhoopjes worden afgedekt door lichtgekleurde, blaasvormige dekvliesjes.
Komt voor op matig voedselrijke bodem, meestal te vinden op vochtige rotswanden, holle wegen en bemoste boomstammen in de schaduw, onder druppelend water of in buurt van watervallen. In bewoonde en stedelijke gebieden groeit de varen soms op oude vochtige muren, kaden en waterputten. De blaasvaren komt over de hele wereld voor in gematigde tot warme streken. In België is de soort vrij zeldzaam in het Maasgebied. In Vlaanderen en Nederland is de plant zeer zeldzaam.

bottom of page