top of page
home.jpg

Rode wouw

Rode wouw (Milvus milvus) fam. havikachtigen (Accipitridae).

Lengte +/- 62 cm, gewicht 750-1000 gr, spanwijdte +/-160 cm.
Lijkt op buizerd, maar rode wouw is meer roodachtig en heeft diep gevorkte staart (zwarte wouw ondiep gevorkte staart).
De rode wouw jaagt op kleine en middelgrote zoogdieren en vogels, grote insecten, maar kan ook prooien van andere roofvogels afpakken. Daarnaast is hij een aaseter.
Hij heeft voorkeur voor halfopen landschappen waar kan worden gejaagd, en in kleine bossen kan worden gebroed.
De rode wouw overwintert in Zuid-Europa en Noord-Afrika.
In Nederland en Vlaanderen is de rode wouw vooral een regelmatige doortrekker in klein aantal in voor- en najaar.
De soort is echter ook een onregelmatige broedvogel.
Staat op de Vlaamse Rode lijst als zeldzaam en als gevoelig op de internationale Rode Lijst van de IUCN.

bottom of page