top of page
home.jpg

Roerdomp

Roerdomp (Botaurus stellaris) reigerachtigen (familie Ardeidae).

Uiterst schaarse broedvogel in de Lage Landen.
Deze 75 cm lange vogel heeft een geelbruin verenkleed met donkere vlekken en strepen en een zwarte kruin, een lange, dikke hals, een groengele snavel en groene poten.
Op de grond houdt de roerdomp zich meestal op in het riet waar hij zoekt naar amfibieën en vissen. Als hij zich bespied waant, blijft hij roerloos staan met de snavel recht naar boven wijzend.
Meeste activiteit rond zonsopkomst en -ondergang.
Het legsel: vier tot vijf doffe, bruingroene of grijsgroene eieren.
De vogel stelt hoge eisen aan het broedgebied, heeft een sterke voorkeur voor ongestoord moeras in laagland met uitgestrekte rietvelden, deels oud riet, deels jong riet en stilstaand water.
Roerdomp sinds 2004 bedreigd op Nederlandse rode lijst, op Vlaamse rode lijst staat hij als ernstig bedreigd.
De roerdomp is een deeltrekker.

bottom of page