top of page
home.jpg

Purperreiger

De purperreiger (Ardea purpurea) is een lid van de reigerfamilie (Ardeidae).

De purperreiger is donkerder, kleiner en vooral slanker dan de blauwe reiger. In vlucht vallen vooral de ver uitstekende poten met lange tenen op.
Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibieën, die in ondiep open water gevangen worden. De vogel broedt koloniegewijs in drassig gebied met overjarig rietland, laag struweel en broekbos. Legsel bestaat uit 4-5 eieren, die 25 tot 30 dagen worden bebroed.
De Europese populatie bestaat uit trekvogels die overwinteren in Afrika.
De purperreiger is een moerasbewoner.
De eerste tellingen zijn van 1971 en 1977, toen waren er 900 broedparen. Dit aantal daalde naar 250 in 1990, waarschijnlijk het gevolg van jarenlange droogteperiode in de Sahel.
Sinds 1990 een gestadige stijging, in 2007 523 en in 2014 ca. 850 broedparen in Nederland.
De soort is in 2004 als bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst gezet.
De purperreiger staat niet op de Vlaamse Rode Lijst.

bottom of page