top of page
home.jpg

Kleine zilverreiger

Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) uit de familie der reigers.

In Nederland en Vlaanderen broedvogel met een klein maar toenemend aantal.
Zwarte poten met gele tenen, lange witte kuif (in de zomer), lengte 55-65 cm, spanwijdte 88-106 cm.
Het voedsel bestaat uit vissen, insecten, weekdieren en kikkers.
Vogel van draslanden zoals lagunes, meren, plassen en rivieren. De vogel broedt in dicht moerasbos.
De vogel is ook weinig schuw.
Kleine zilverreiger is doortrekker in zeer klein aantal en in nog kleiner aantal overwinteraar, vooral in Zeeland en Deltagebied.
Omdat het aantal broedvogels nog steeds betrekkelijk klein is, staat kleine zilverreiger als gevoelig op de Nederlandse Rode lijst, op de Vlaamse Rode lijst als zeldzaam.

bottom of page