top of page
home.jpg

Heilige ibis

Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) is een soort ibis.

Lengte 65-89 cm, gewicht +/- 1530 gr., spanwijdte 112-124cm.
Overwegend witte vogel met uitzondering van een zwarte nek, zwarte poten, een kale, zwarte kop en zwarte vleugeluiteinden. Beide seksen zien er hetzelfde uit, jonge dieren zijn "vuilwit".
De heilige ibis nestelt in kolonies in bomen, 2 tot 3 eieren.
Als exoot komt de heilige ibis voor in West-Europa. In Nederland zijn tussen 2005 en 2008 zeven tot twaalf in het wild broedende heilige ibissen aangetroffen.
De heilige ibis heeft een groot verspreidingsgebied, daardoor is de kans op uitsterven gering. Maar ondanks uitbreiding van het verspreidingsgebied als exoot, gaan de totale aantallen achteruit.
Tempo van achteruitgang ligt onder de 30% in tien jaar, ze staan dus (nog) niet op de Rode Lijst van de IUCN.

bottom of page