top of page
home.jpg

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger (Ardea alba) witte vogel uit familie reigers.

Met zijn lengte van 85-100 cm is de grote zilverreiger even groot als de blauwe reiger, spanwijdte 1,45-1,70 m, gewicht 1-1,5 kg.
De grote zilverreiger nestelt in bomen, vaak in kolonies met andere in kolonies broedende watervogels.
Hij leeft van vis, amfibieën, kleine zoogdieren, soms reptielen en kleine vogels. hij foerageert meestal in ondiep water, maar ook op het land. Jachttechniek: roerloos staan tot een prooidier in de buurt komt, of heel rustig wadend zijn prooi achtervolgen, spiest hij zijn prooi aan zijn dolkvormige snavel.
De grote zilverreiger is bezig aan een opmars in Europa. De vogel broedt nu ook in België en Nederland.
Buiten de broedtijd wordt de grote zilverreiger in Nederland en België ook steeds vaker waargenomen.

bottom of page