top of page
home.jpg

Ongesteelde krulzoom

Ongesteelde krulzoom (Tapinella panuoides).

Hoed schelp- tot waaiervormig, kort- of ongesteeld, Ø 4-7 cm, viltig, korrelig-schubbig, mat, crème tot olijf- of bruingeel, met een dunne, ingerolde rand.
Lamellen dicht opeen, aan de basis onderling verbonden, wittig-okerkleurig tot olijfgeel of bleek kaneelkleurig.
Steel ontbrekend of zeer kort, excentrisch, olijfgeel tot bruingeel. Vlees wittig-gelig. Smaak mild. Geur geen.
Op dode stammen, stronken en dikke takken van naaldbomen (den) in naaldbossen op voedselarme zandgrond, soms op bewerkt naaldhout buiten het bos of aan gebouwen.
Saprofiet.
In Nederland zeldzaam, Rode Lijst (Kwetsbaar), in België vrij algemeen op zandgronden.
Herfst.

bottom of page