top of page
home.jpg

Zwart weeskind

Zwart weeskind (Mormo maura) is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen.

Voorvleugellengte 30-36 mm.
De soort komt verspreid over Europa voor. Hij overwintert als rups.
Het zwart weeskind heeft als waardplanten allerlei kruidachtige planten in het najaar als jonge rups, en allerlei loofbomen en struiken in het voorjaar als oudere rups.
Het zwart weeskind is in Nederland een zeer zeldzame en in België een zeldzame soort. In Nederland wordt de soort vooral gezien in Zuid-Limburg.
In België wordt de soort vooral in het zuiden, maar ook in het noorden, gezien.
De vlinder kent één generatie die vliegt van halverwege juni tot halverwege september.

bottom of page