top of page
home.jpg

Vetmot

Vetmot (Aglossa pinguinalis) is een nachtvlinder uit de familie Pyralidae, de snuitmotten.

De spanwijdte van de vlinder bedraagt tussen de 30 en 40 mm. De wijfjes zijn aanzienlijk groter en donkerder gekleurd dan de mannetjes. De soort is vooral te vinden in schuren, stallen, hooibergen en dergelijke.
De rups van de vetmot leeft van dood plantaardig materiaal dat aan het vergaan is. Hij overwintert vaak twee jaar.
De vetmot is in Nederland en in België een vrij algemene soort.
De soort kent één generatie die vliegt van eind juni tot in september.

bottom of page