top of page
home.jpg

Smalle witlijngrasmot

Smalle witlijngrasmot (Agriphila selasella) is een vlinder uit de familie grasmotten (Crambidae).

Beige bruine mot met witte lijn over lengte van vleugels, spanwijdte +/- 25 mm. De soort lijkt enigszins op Agriphila tristella, deze heeft echter een rechthoekigere voorvleugel tip, een minder lange 'snuit' en een wittere longitudinale streep die niet uitloopt in zulke duidelijke 'vingers' aan de achterzijde. Hij kan ook verward worden met Agriphila latistria, bij deze soort loopt de witte lijn echter helemaal tot achter aan de vleugel door.
De mot komt in heel Europa voor en kan in de periode Juli tot Augustus gevonden worden op diverse grassen, de waardplanten zijn o.a. gewoon kweldergras (Puccinellia maritima), klein slijkgras (Spartina maritima) en genaald schapengras (Festuca ovina). De larven leven in een zijden spinsel op deze grassen. De soort wordt aangetrokken door licht.

bottom of page