top of page
home.jpg

Hoornzakdrager

Hoornzakdrager (Luffia lapidella) is een nachtvlinder uit de familie van de zakjesdragers (Psychidae).

Het vrouwtje van deze soort is vleugelloos en kan niet vliegen.
Ook niet alle mannetjes kunnen vliegen. Het mannetje is grijs en heeft sterk geveerde sprieten.
De hoornzakdrager kent gedeeltelijke parthenogenese.
De rupsen en poppen leven in zakjes. Die worden gemaakt van onder meer algen en zandkorrels en worden tot 7 mm lang. Ze hebben een gebogen kegelachtige vorm. De zakjes lijken enorm op die van L. ferchaultella. De zakjes kunnen worden aangetroffen op boomstammen, rotsen, muren en kozijnen en hebben de voorkeur voor warme droge plaatsen. De rups gebruikt vooral algen, maar ook korstmossen en ander plantaardig materiaal, als voedsel. De rups overwintert.
In België en Nederland is de soort vrij algemeen.
De vliegtijd is in juni en juli in één jaarlijkse generatie.

bottom of page