top of page
home.jpg

Hazelaaruil

Hazelaaruil (Colocasia coryli) is een nachtvlinder uit de familie uilen, de Noctuidae.

De voorvleugellengte bedraagt tussen de 14 en 17 millimeter.
De soort komt voor in heel Europa en het westen van Azië.
Nachtvlinder die nachtactief is. Hij overwintert als pop.
De habitat van deze soort is loofbos, heeft als waardplanten allerlei loofbomen, zoals hazelaar, eik, beuk, haagbeuk, berk en Spaanse aak.
De hazelaaruil is in Nederland en België een algemene soort.
Komt voor op zandgronden in binnenland en lokaal in de duinen; elders af en toe een waarneming.
De vlinder kent twee generaties die vliegen van begin april tot begin september.

bottom of page