top of page
home.jpg

Bruine grijsbandspanner

Bruine grijsbandspanner (Cabera exanthemata) is een nachtvlinder uit de familie van de spanners.

De spanwijdte varieert van 30 tot 35 millimeter
De soort overwintert als pop in de strooisellaag.
De imago lijkt veel op de witte grijsbandspanner, maar die is vaak witter en heeft geen geelbruine maar grijze dwarslijnen die ook rechter zijn.
De bruine grijsbandspanner komt voor in het Palearctisch gebied.
Het is in Nederland en België een algemene nachtvlinder.
De vliegtijd is eind april tot half september, in twee generaties.
De rupsen van de bruine grijsbandspanner eten van allerlei loofbomen en struiken, met een voorkeur voor populier en wilg.

bottom of page