top of page
home.jpg

Grauwzwarte renmier

Grauwzwarte renmier, ook wel grauwzwarte mier, (Formica fusca) is een mierensoort uit het geslacht grote schubmieren.

Deze soort komt voor zowel in Noord-Amerika als in Noord- en Centraal-Eurazië.
De grauwzwarte renmier komt voornamelijk voor op zandgronden (heidevelden).
De nesten zitten vaak onder stenen, planten of hout en zijn hierdoor niet zichtbaar.
Grijszwart van kleur, soms bronsglans op hun achterlijf.
Mannetje: 7-11 mm, koningin: 6-10 mm, werkster: 4,5-7,5 mm.
Mieren kennen een strikte taakverdeling: de koningin(nen) en de mannetjes zorgen voor de voortplanting en de werksters zorgen voor het verzamelen van voedsel, het verzorgen van het broed, het onderhoud van het nest en, in voorkomende gevallen, de verdediging van het nest, de werksters gaan vaak individueel op pad om voedsel te verzamelen. Hoe hoger de temperatuur is hoe meer activiteit de mieren zullen vertonen in en rondom het nest.
De grauwzwarte renmier leeft van koolhydraten en eiwitten. Ze kunnen dit halen uit andere, schadelijke insecten die worden gedood en genuttigd door de mieren. Ook eten ze de zoetige afscheiding die bladluizen produceren.

bottom of page