top of page
home.jpg

Bloedrode roofmier

Bloedrode Roofmier (Formica sanguinea) mier met een lengte van 7 tot 10 mm.

De werkster heeft zwart achterlijf, oranjerood borststuk en dikke, grotendeels rode kop.
Het is een mier die geen koepelnesten, maar een gewoon nest bouwt onder stenen, onder boomstronken, in strooisel, kortom overal waar de gastheersoorten nestelen. De enige voorwaarden om deze mier te vinden, zijn zonnige nestlocaties en de aanwezigheid van voldoende nesten van Serviformica-mieren.
Deze bloedrode mier komt voor op zonnige, open plekken, bijvoorbeeld langs bosranden en op schrale graslanden en heideterreinen, ook in kustduinen.
De bruidsvluchten situeren zich in juni en juli.
In het nest of in de buurt ervan vindt men vaak de Grote Haarboskever Lomechusa strumosa, een kortschildkever. De larven van de Bosknikspriet Microdon analis (zweefvlieg) groeien op in het nest van deze mier (ook in het nest van de Glanzende Houtmier Lasius fuliginosus).

bottom of page