top of page
home.jpg

Struiksprinkhaan

Struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima) uit familie sabelsprinkhanen (Tettigoniidae), onderfamilie Phaneropterinae.

Mannetjes lengte 10-13 mmr, vrouwtjes 13-18 mm lang.
Het lichaam is bolvormig en gedrongen, de lichaamskleur is groen met tot geelgroen, de knieën zijn meer geel-achtig, met over het gehele lichaam vele kleine donkere spikkeltjes. Het halsschild heeft aan weerszijden een witte streep. Legbuis van vrouwtjes is kort en naar boven gekromd. De vleugels zijn zeer klein en zijn bij mannetje ongeveer zo lang als halsschild, bij vrouwtje ongeveer de helft. Het achterlijf van het mannetje is te herkennen aan twee relatief ver van elkaar gelegen cerci die licht naar elkaar gekromd zijn. De struiksprinkhaan komt overal in Nederland en België voor en is verder te vinden in grote delen van Europa. De habitat bestaat uit verschillende biotopen; van stadsparken, heidevelden, tuinen en wegbermen. De sprinkhaan is te vinden in lagere begroeiing, de nimfen leven dichter bij de bodem op bloemen. De volwassen struiksprinkhaan is actief van juli tot oktober, en laat zich vooral horen tussen zeven uur 's avonds en drie uur in de nacht.

bottom of page