top of page
home.jpg

Meikever

Meikever of gewone meikever (Melolontha melolontha) is een insect uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae).

De meikever lengte tot 3 cm, dekschilden en poten is kastanjebruin. Hele lichaam is voorzien van witte beharing en segmenten van zwarte achterlijf hebben driehoekige witte vlekjes. Antennes oranje kleur, eindigen in langwerpige verdikking die uitgewaaierd duidelijk zichtbaar zijn en worden gebruikt bij het zoeken naar voedsel of een partner.
Bij voorkeur eik in Nederland, België bijna uitsluitend waar veel beuken staan.
De kever is in de regel niet zo schadelijk als de larve, na de komst van insecticiden in de 20ste eeuw is de kever veel zeldzamer en in sommige streken volledig uitgeroeid.
De meikever komt voor in grote delen van Europa, en is vooral te vinden op open plekken in bossen, bosranden en open velden met gras als begroeiing. In Nederland en België is de soort niet meer zo algemeen als vroeger.

bottom of page