top of page
home.jpg

Gouden tor

Gouden tor (Cetonia aurata) is een kever uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae).

Maximale lengte +/- 2 cm, kleur van rug is vrijwel altijd goud-groen. De schildranden vertonen een wat rode tot goudglans en de onderzijde van het lichaam is sterk behaard. De kop is donkerder, en de goudglans van de achterzijde kan ook meer naar paars neigen. Kenmerkend zijn de dunne en lichtgekleurde streepjes dwars op de dekschilden, die bestaan uit witte haartjes. De larve is made-achtig en lijkt sterk op een engerling, de larve van de meikever.
Leeft van bloembladeren, wondsappen en vooral stuifmeel van diverse planten als meidoorn, wilde roos en vlier. Deze kever vliegt terwijl de dekschilden op hun plaats blijven. De larven leven in en van vermolmd hout en kunnen twee tot drie keer overwinteren. In Nederland en België is de soort plaatselijk algemeen maar in sommige streken zeldzaam. Verder komt de gouden tor in grote delen van Europa voor, met uitzondering van het noorden.

bottom of page