top of page
home.jpg

Gewone smalboktor

Gewone smalboktor of rode smalbok (Stictoleptura rubra) is een keversoort uit de familie van de boktorren (Cerambycidae).

Lengte 10-20 mm, man kleiner dan vrouwtje. De dekschilden en borstschild van het vrouwtje zijn roodbruin tot roodoranje. Bij het mannetje zijn de dekschilden lichtbruin tot licht okerkleurig en het borstschild zwart, overige delen van beide geslachten zijn zwart. De middellange antennes zijn bij het mannetje sterker gezaagd.
Levensduur 2-3 jaar, waarvan het larvale stadium het grootste deel beslaat. De larve ontwikkelt zich in dood hout en boomstompen van naaldbomen als dennen, sparren, zilversparren en lorken.
Imago vliegt van mei tot september, grootste piek in juli en augustus. Hij is dagactief en leeft voornamelijk in bossen, maden (hooilanden) en open plekken met voldoende schermbloemen (Apiaceae) of composieten (Compositae). De kever kan vaak worden aangetroffen op schermbloemen en andere bloeiende planten, waar hij voedt zich met nectar en stuifmeel en plantdelen als stampers of de bloembladen van schermbloemen en composieten. De gewone smalboktor komt zowel in laaglanden als gebergtes voor.

bottom of page