top of page
home.jpg

Gewone oeverkortschildkever

Gewone oeverkortschildkever (Paederus riparius) is een insect uit de familie kortschildkevers (Staphylinidae).

Lichaamslengte 7-10 mm , kop en dekschilden zijn zwart van kleur, evenals de kaken. Borststuk is voorzien van een rood pronotum of halsschild. De eerste (voorste) drie tot zes achterlijfssegmenten hebben een rode kleur, segmenten zeven en acht zijn zwart. Zowel de larven als de volwassen dieren hebben een carnivoor dieet en leven voornamelijk van bladluizen die in grote hoeveelheden worden gegeten. De volwassen kevers kunnen het gehele jaar door worden gevonden onder stenen of tussen houtschors. Als de dieren worden verstoord wordt het achterlijf voorwaarts gekromd en kunnen ze een irriterende vloeistof (pederine) afscheiden uit het achterlijf. De paring vindt plaats in het voorjaar en de larven ontwikkelen zich relatief snel, eitjes worden afzonderlijk gelegd op vochtige substanties en komen meestal uit na 3-19 dagen. De larven doorlopen twee stadia voordat ze volwassen worden. Volwassen dieren komen het meest voor in de lente en de vroege zomer. De hele levenscyclus kan 4-10 jaar duren.
De gewone oeverkortschildkever komt voor in delen van Europa en Azië tot in het Midden-Oosten. De habitat bestaat uit laaggelegen gebieden met een vochtige ondergrond zoals natte graslanden, ondergelopen weilanden en draslanden zoals moerassen.

bottom of page