top of page
home.jpg

Gevlekte smalboktor

Gevlekte smalboktor of vierbandsmalbok (Leptura quadrifasciata) is een keversoort uit de familie van de boktorren (Cerambycidae).

De boktor is 11-20 mm groot is zwart van kleur en heeft gele dwarsbanden op de dekschilden. De beharing op het halsschild is grauwgeel. Bij het vrouwtje worden de sprieten lichter aan de top.
De larven ontwikkelen zich vooral in zachthoutsoorten als populier en wilg. Ze komen verder voor in els, berk, beuk, eik, hazelaar en soms in naaldhout als den en spar. Zelf heb ik de soort uit een vermolmde berkenstam gekweekt. De ontwikkeling vindt plaats in het vermolmde hout van stronken of op de grond liggende stammen en takken in een vochtige omgeving. De ontwikkeling duurt minstens drie jaar. De verpopping vindt plaats in het voorjaar in het hout.

bottom of page