top of page
home.jpg

Grote roodoogjuffer

Grote roodoogjuffer (Erythromma najas) is een 30 tot 36 mm grote waterjuffer.

Herkenbaar als blauwe waterjuffer met rode ogen, 30-36 mm lang. Bij de mannetjes zijn S9 en S10 volledig blauw gekleurd. Grote roodoogjuffer heeft geen schouderstrepen. De achterlijfsrug is grotendeels zwart, met blauwe basis en punt. De segmenten 1, 9 en 10 zijn aan de zijkant blauw. In zijaanzicht zijn deze blauwe delen scherp ‘afgesneden’, aangezien segmenten 2 en 8 geen blauw hebben. Oudere mannetjes donkere delen van achterlijf dof donkergrijs van kleur maar jonge mannetjes zijn hetzelfde gekleurd als de vrouwelijke exemplaren.
Vrouwtjes zien er voor een waterjuffer erg donker uit vanwege de uitgebreide zwarte tekening. De ogen zijn oranje tot bruin van kleur (niet rood). De rug van het borststuk en het achterlijf geheel donker. Bij jonge exemplaren is de kleur met koperglans. De zijkant van het borststuk en het achterlijf zijn geel, groen of blauwig gekleurd. De schouderstrepen zijn vaak gereduceerd tot korte streepjes al zijn ze soms volledig ontwikkeld.
De biotoop is wat groter stilstaand water met een rijke vegetatie van waterlelies en/of fonteinkruid. De vliegtijd is van april tot half september met een piek in juni.

bottom of page