top of page
home.jpg

Blauwe breedscheenjuffer

Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) is een juffer van de familie van de Breedscheenjuffers, de enige van die familie die in België en Nederland voorkomt.

De blauwe breedscheenjuffer is vrij gemakkelijk te herkennen aan de bouw van haar poten, met opvallende verdikte tibia ofwel schenen.
De vliegtijd is juni en juli, soms tot in augustus. De eieren worden afgezet in stengels van drijvende waterplanten. De dieren vormen meestal een tandem voor de paring en de eileg. Het vrouwtje boort met haar legboor gaatjes in een stengel en plaatst vervolgens in ieder gaatje een eitje.
De blauwe breedscheenjuffer is wat het voortplantingsbiotoop betreft tevreden met licht stromend of stilstaand zuurstofrijk water, zoals beken, rivieren, kanalen en afgravingen, met veel oever- maar vooral waterplanten zoals de Waterlelie waarop de eieren gelegd worden.
De soort komt voor in Midden- en Zuid-Europa tot in Midden-Azië. In België is ze algemeen, in Nederland alleen op de zandgronden van Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Midden-Limburg. De soort vermijdt kustgebieden. Door verbetering van de waterkwaliteit neemt vanaf eind twintigste eeuw het aantal vindplaatsen toe.

bottom of page