top of page
home.jpg

Sleedoorn

Sleedoorn (Prunus spinosa) 2-6 m hoge struik uit de rozenfamilie (Rosaceae).

Komt van nature voor in de Benelux, vooral langs bosranden, het hout is zeer hard.
De opvallende bloei is voordat er bladeren zijn, van maart tot april, en de bestuiving vindt plaats door insecten, met name door de honingbij.
Vruchtzetting vanaf augustus, sleepruimen zijn zeer wrang, worden pas lekker als de vorst eroverheen geweest is. De vruchten worden verwerkt in jam, vruchtenmoes, vruchtensap, likeur (sloe gin of patxaran), vruchtenwijn en brandewijn, bv slivovitsj.
Vermeerdert door zaden en wortelopslag. De sleedoorn is door zijn doorns redelijk beschermd tegen de vraat van grote grazers.
Sleedoornstruweel heeft een bijzondere natuurwaarde. Zo bieden de doornige takken een geschikte broedplaats voor zangvogels. Op bloeiende sleedoorn komen heel wat insectensoorten af, zoals honingbij, zweefvliegen en dagvlinders. Sleedoornpruimen zijn voedsel voor onder meer lijsters. Op sleedoorn komen de volgende dagvlinders voor: sleedoornpage, gehakkelde aurelia, kleine vos en dagpauwoog.

bottom of page