top of page
BACK_1200.JPG
home.jpg

Venstersectorspin

Venstersectorspin (Zygiella x-notata) is een spinnensoort uit de familie wielwebspinnen (Araneidae).

Wielwebspinnen maken allen een regelmatig wielweb, waarbij ook de naaf gevuld is, dit in tegenstelling tot de strekspinnen. Een sterke signaaldraad loopt van het centrum van het web naar een schuilplaats in de vegetatie of ondergrond, waar de spin zich vaak ophoudt.
Lichaamslengte: ♀ 7 - 11mm, ♂ 4 - 7mm.
Voorlichaam geelbruin, van boven met een donkere driehoek op het kopgedeelte.
Achterlichaam omzoomde, in midden lichter en deels zilverglanzende bladfiguur.
Poten duidelijk donker geringd.
Biotoop: Bijna alleen in bebouwd gebied, op raamkozijnen, balkons, onder dakgoten, op hekken e.d.
Venstersectorspin bouwt haar wielweb graag voor raamkozijnen. De webben zijn in het veld herkenbaar aan de kleine open sector, zonder spiraaldraden.

bottom of page