top of page
BACK_1200.JPG
home.jpg

Gewone komkommerspin

Gewone komkommerspin (Araniella cucurbitina) is een in Nederland en België algemeen voorkomende spinnensoort uit de familie wielwebspinnen.

Ze heeft de naam te danken aan het glanzende, geelgroen gekleurde achterlijf.
Het vrouwtje kan ongeveer 6 mm groot worden en het mannetje ongeveer 4 mm. Het achterlijf (opisthosoma) is glanzend, geelgroen gekleurd en aan beide zijden van de middenlijn zitten 4-5 donker gekleurde putjes. Het rugschild (carapax) en de poten zijn groenachtigbruin gekleurd en hebben veel, lange stekels. De volwassen dieren hebben aan het eind van het achterlijf over de spinklieren een rode vlek.
De pas uit het ei gekropen spinnetjes hebben een lichte kleur. Nog niet geslachtsrijpe spinnen hebben in de herfst een rode of bruine kleur, waardoor ze tijdens de bladverkleuring in de herfst een goede camouflage hebben. Pas in het voorjaar krijgen ze dan de groene kleur. De gewone komkommerspin is in Europa een van de meest voorkomende spinnen. De spin is niet alleen te vinden in naaldbossen, bosranden, in struiken en heggen, maar ook op braakland, akkerland, weiland, veengronden, broekland en moerassen.

bottom of page