top of page
BACK_1200.JPG
home.jpg

Brugspin

Brugspin (Larinioides sclopetarius, ook wel L. sericatus) is een spinnensoort uit de familie van de wielwebspinnen (Araneidae).

Wielwebspinnen maken allen een regelmatig wielweb, waarbij ook de naaf gevuld is, dit in tegenstelling tot de strekspinnen.
Een sterke signaaldraad loopt van het centrum van het web naar een schuilplaats in de vegetatie of ondergrond, waar de spin zich vaak ophoudt.
Lichaamslengte: ♀ 10 - 13mm, ♂ 6 - 8mm.
Voorlichaam: grijsbruin met smalle, wittige randzoom en een kenmerkende V-vormige figuur van witte haren die de kop van de rest van het voorlichaam scheidt.
Achterlichaam: alle donkere elementen van de tekening smal wit omzoomd (ook de kielvlek, waarbij de omzoming naar achteren toe niet verbreed is).
Biotoop: in de nabijheid van water op bouwwerken (zoals bruggen en huizen), soms ook op droge plekken.

bottom of page