top of page
BACK_1200.JPG
home.jpg

Brede wielwebspin

Brede wielwebspin (Agalenatea redii) behoort tot de familie der wielwebspinnen (Araneidae). Het is de enige Europese soort uit het geslacht Agalenatea.

Wielwebspinnen maken een regelmatig wielweb, waarbij ook de naaf gevuld is, dit in tegenstelling tot de strekspinnen, sterke signaaldraad loopt van centrum van web naar schuilplaats in vegetatie of ondergrond, waar spin zich vaak ophoudt.
Het zijn kleine tot zeer grote spinnen (3-18mm), lichaamslengte: ♀ 6-8mm, ♂ 3,5-5,5mm.
Achterlichaam iets breder dan lang; basiskleur variabel, meestal grijsbruin of roodbruin.
Tekening zeer variabel; in midden van achterlijf meestal licht omzoomde, 2x ingesnoerde lengteband, en aan weerszijden daarvan donkere, eveneens licht omzoomde dwarsvlekken.
Lichte V aan voorkant achterlijf kan zo vergroot zijn dat het een paar witte lobben vormt. Sommige exemplaren hebben slechts een egale donkere driehoek op het achterlijf.
Biotoop: Overwegend in open, droge terreinen met lage vegetatie, zoals heidegebieden, duinen en braakliggende terreinen.

bottom of page