top of page
BACK_1200.JPG
home.jpg

Bonte springspin

Bonte springspin (Evarcha falcata) is een spin uit de familie der springspinnen.

Beide geslachten verschillen uiterlijk soms sterk van elkaar; mannetjes hebben vaak opvallend gekleurde voorpoten, palpen en beharing rondom de ogen, die o.a. dienen als herkenning bij de balts.
•Lichaamslengte: ♀ 6 - 8mm, ♂ ~5mm.
•♂ achter de frontale ogen met een gelig witte dwarsband en daarachter een rechthoekig, lichtbruin behaard vlak, dat ongeveer een door de 8 ogen omkadert vierkant vormt.
•♂ voorlichaam aan zijkanten met wittige lengtebanden, die naar achteren toe naar elkaar toe buigen.
•♂ achterlichaam van boven lichtbruin met zwarte omranding, sterk contrasterend met de witte voorrand en flanken, het achterste deel met witte vlekkenparen.
•♀ voorlichaam zwart, met (grijs)bruine beharing.
•♀ achterlichaam met voorrand van witte beharing.
•♀ achterlichaam van boven bijna egaal roodbruin of grijsbruin behaard, maar soms met vage, donkere schuine vlekken.
Lage vegetatie op zonnige, open plekken, vooral langs bosranden en wegbermen, ook veel op heide. Komen voor in het Palearctisch gebied, inclusief België en Nederland.

bottom of page