top of page
home.jpg

Alpensteenbok

Alpensteenbok (Capra ibex) familie holhoornigen (Bovidae).

De vachtkleur is voornamelijk bruinig grijs, buikzijde is bleek of wit en op de flanken is een duidelijk afgrenzing te zien, beide geslachten hebben hoorns, van ♂ wijzen achterwaarts, aan voorkant geringd, 75-98 cm lang, van ♀ worden maximaal 34 cm lang.[
Vrouwtjes zijn kleiner dan mannetjes. Bok schouderhoogte +/- 93 cm; gewicht 67-117 kg.
Geit schouderhoogte 65-90 cm, 105-125 cm, gewicht 40-60 kg, staart 15 cm.
De alpensteenbok wordt meestal tussen de 10 en 14 jaar oud, max 18 jaar.
De alpensteenbok is dagactief en eet grassen, kruiden, mossen en in de winter ook korstmossen. De geiten leven met hun jongen het gehele jaar door in vaste groepen van 10 à 20 dieren, die zelden wegtrekken. Bokken leven solitair of in meer beweeglijke roedels, die zich in de zomer en de herfst vormen. 's Zomers bevinden de mannetjes zich vaker hoger in de bergen dan de vrouwtjes. 's Winters, in de bronstijd zijn bokken meer solitair. Oudere bokken leven ook vaak solitair.

bottom of page